Hyresvillkor

Vi fordrar att ni har tillräcklig erfarenhet/kompetens för att segla båten på ett för alla parter säkert sätt och vill gärna ha en pratstund med er för att kunna göra en god bedömning.
Vi litar mer på erfarenhet av hav, båtar och segling än på formella kompetensbevis.

En lista över all utrustning i båten hittar ni här: Utrustningslista

Ring eller mejla oss om ni är intresserade! Vi svarar gärna på frågor.

När vi är överens om en bokning fyller vi i kontraktet och skickar det till er för underskrift.
Samtidigt betalar ni handpenning på 20% av hyreskostnaden.

Resterande hyresbelopp skall sedan betalas senast fyra veckor före hyrestidens början.

Observera att utöver hyreskostnaden kräver vi att ni deponerar ett belopp motsvarande försäkringens självrisk. Beloppet får ni tillbaka efter att ni återlämnat båten oskadad.